13 Podcast

Марко, Манлай, Тэмүүлэн гурав тойрч суугаад цай уухгүйгээр залхатлаа чалчих болно.

Listen on:

  • Podbean App

Episodes

Wednesday Nov 20, 2019

Марко, Манлай, Тэмүүлэн гурав нь асуулт бэлдэж ирсэн байсан бөгөөд түүнийхээ дагуу хариулж мөн өөрсдийн үзэл бодлыг илэрхийлсэн байдаг юм.

Thursday Nov 14, 2019

Марко, Манлай, Тэмүүлэн гурав нь хэдийгээр эхний анги ч гэсэн үнэхээрийн бэлтгэл муутай байлаа. Тиймээс амнаас гарсан сэдэв болгоноор л ярилаа, өөрсдийгөө ч танилцууллаа.

Copyright 2019 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean